• 36 ซอยท่าเรือจ้าง2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด รหัสไปรษณีย์ 23000
  ปัจจุบันประกอบด้วยอาคารเรียน 3 หลัง คือ
  อาคารมารดานิรมล (ตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น)
  อาคารมารดารับสาร (ตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก 6 ชั้น)
  อาคารมารดามารี (ตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น)
  บนเนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา
  โทรศัพท์ 0-3951-1182
  โทรสาร 0-3952-4092
  E-Mail : mandanusorn@hotmail.com
  Website : http://www.mandanusorn.ac.th

  ติดต่อปฐมวัยได้ที่