Image

ผลิตปัญญา

Make A Wit

โรงเรียนมารดานุสรณ์ได้เสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับหนูน้อยปฐมวัยให้ได้ทั้งเนื้อหา ศัพท์ ภาษาที่ตรงตามเนื้อหาหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยบริษัทผลิตปัญญา Make A Wit ซึ่งกิจกรรมต่างๆทำให้เด็กได้ทั้งความรู้ และความสนุกสนาน


Image

เสริมสร้างทักษะด้านดนตรี

Musical skills

โรงเรียนมารดานุสรณ์ได้เสริมสร้างทักษาะทางด้านดนตรีให้กับหนูน้อยปฐมวัย โดยการฝึกเครื่องเป่าเมโลเดียน ได้เรียนรู้ถึงคีย์เพลง การจับจังหวะ และการใช้การควบคุมการกดนิ้วมือ ซึ่งสร้างรอยยิ้มให้กับหนูน้อยอย่างสนุกสนาน


Image

รับสมัครนักเรียนใหม่

ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนมารดานุสรณ์เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 ติดต่อได้ที่ห้องธุรการ โทร.039511182 กับ 0819628092


ภาพกิจกรรม 2561

Activity Pictures 2561

Image

พิธีไหว้ครู61

Image

หนูน้อย 12 สิงหา

ภาพกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมารดานุสรณ์ ทั้งคณะครู นักเรียน ที่ได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆมากมายให้กับโรงเรียนทั้งเสริมสร้างสิ่งต่างๆให้กับตัวเอง การพัฒนาทางด้านต่างๆ การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้กับตัวเอง การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ที่ได้จากการทำกิจกรรมของโรงเรียน