Image

ผลิตปัญญา

Make A Wit

โรงเรียนมารดานุสรณ์ได้เสริมทักษะภาษาอังกฤษให้กับหนูน้อยปฐมวัยให้ได้ทั้งเนื้อหา ศัพท์ ภาษาที่ตรงตามเนื้อหาหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยบริษัทผลิตปัญญา Make A Wit ซึ่งกิจกรรมต่างๆทำให้เด็กได้ทั้งความรู้ และความสนุกสนาน


Image

เสริมสร้างทักษะด้านดนตรี

Musical skills

โรงเรียนมารดานุสรณ์ได้เสริมสร้างทักษาะทางด้านดนตรีให้กับหนูน้อยปฐมวัย โดยการฝึกเครื่องเป่าเมโลเดียน ได้เรียนรู้ถึงคีย์เพลง การจับจังหวะ และการใช้การควบคุมการกดนิ้วมือ ซึ่งสร้างรอยยิ้มให้กับหนูน้อยอย่างสนุกสนาน


Image

รับสมัครนักเรียนใหม่

ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนมารดานุสรณ์เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 ติดต่อได้ที่ห้องธุรการ โทร.039511182 กับ 0819628092


ภาพกิจกรรม 2561

Activity Pictures 2561

Image

พิธีไหว้ครู61

ภาพกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมารดานุสรณ์ ทั้งคณะครู นักเรียน ที่ได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆมากมายให้กับโรงเรียนทั้งเสริมสร้างสิ่งต่างๆให้กับตัวเอง การพัฒนาทางด้านต่างๆ การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้กับตัวเอง การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ที่ได้จากการทำกิจกรรมของโรงเรียน